Aktualności

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci prof. Krystyny Domańskiej-Maćkowiak

Żegnamy wybitnego pedagoga, autorytet w dziedzinie chóralistyki, wychowawcę wielu pokoleń artystów, charyzmatyczną dyrygentkę z niespotykaną pasją do muzyki i śpiewu, człowieka o wielkim sercu, zaangażowanego w życie kulturalne i społeczne naszej uczelni oraz Poznania.

Kolegium Rektorskie i społeczność Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

fot. Projekt Hamak, Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza

 

Prof. Krystyna Domańska-Maćkowiak
Urodziła się w Berlinie w 1936 roku. W wyniku działań II wojny światowej została oddzielona od swojej rodziny, często zmieniała miejsce przebywania (od Berlina po teren obecnej Białorusi). Po zakończeniu wojny z odnalezioną rodziną zamieszkała w Poznaniu. Tu ukończyła szkołę podstawową i rozpoczęła naukę w Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyń Przedszkoli. Edukację muzyczną rozpoczęła w Społecznym Ognisku Muzycznym dla Dorosłych. Równocześnie zapisała się chóru parafialnego przy kościele pw. św. Marcina w Poznaniu. W 1959 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Poznaniu (obecnie Akademia Muzyczna), z którą związana była jako pedagog od 1960 roku do 2007. W latach 1980-1990 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Wychowania Muzycznego. Z jej inicjatywy reaktywowano w 1998 roku Instytut Wyższy Muzyki Kościelnej pod nazwą Zakład Muzyki Kościelnej, którym kierowała do 2006 roku. W trakcie swojej długoletniej kariery pedagogiczno-artystycznej prowadziła chór uczelniany i wydziałowy. W latach 1961-1990 wykładała w Punkcie Konsultacyjnym poznańskiej PWSM w Szczecinie, przez 18 lat była kierownikiem naukowo-dydaktycznym Punktu Konsultacyjnego przekształconego w Filię Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Całe życie zaangażowana w ruch śpiewaczy; w latach 1978-2002 pełniła funkcję dyrektora artystycznego Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego, od 2001 roku w Radzie Artystycznej Związku Chórów Kościelnych – „Federacji Caecilianum”. Inicjatorka i członek Rady Artystycznej cyklu Musica Sacra. Była dyrygentem chórów świeckich i kościelnych, w tym chóru parafii pw. Św. Marcina w Poznaniu (1984-2016) i Chóru Żeńskiego „Sonantes” Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), z którym w latach 1969-2005 koncertowała w Polsce i wielu krajach Europy oraz zdobywała nagrody na konkursach. Społecznik, organizator życia muzycznego Poznania. Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1978), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), nagrodą za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej abp. Stanisława Gądeckiego (2005), Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2007), medalem za szczególne zasługi w pracy organizacyjno-społecznej dla „Federacji Caecilianum” (2009) oraz nagrodami Rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu.