Aktualności

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Pani Hermenegildy Ratajczak

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Hermenegildy Ratajczak

wieloletniego pracownika Biblioteki Głównej

Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 

Dyrektora Biblioteki Głównej w latach 1986-1996

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

składają Dyrekcja i Pracownicy Biblioteki Głównej