Aktualności

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Neofonia” – Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Uwaga! Informujemy, że przedłużyliśmy termin przesyłania zgłoszeń referatów na tegoroczną “Neofonię” do środy 22.11.2017!

Z inicjatywy Koła Artystyczno-Naukowego Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w dniach 12-13 grudnia 2017 roku odbędzie się VI edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Neofonia, której towarzyszyć będzie Międzyuczelniany Koncert Kompozytorski.

Konferencja po raz kolejny będzie stanowić okazję do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami głównych muzycznych ośrodków akademickich w Polsce. Temat tegorocznej edycji – Dziecko a muzyka współczesna – ma skłonić do refleksji nad obecnością dziecka we współczesnej kulturze muzycznej, zarówno w roli wykonawcy, odbiory, jak i twórcy.

Poniżej przedstawiamy wykaz zaproponowanych obszarów i zagadnień badawczych:

 • kanon dziecięcej literatury muzycznej (muzyka instrumentalna, wokalno-instrumentalna, chóralna, sceniczna);
 • twórczość kompozytorów współczesnych inspirowana dziećmi i dedykowana dzieciom;
 • percepcja i rozumienie muzyki nowej;
 • dziecko – twórca i wykonawca muzyki współczesnej;
 • recepcja muzyki XX i XXI wieku wśród dzieci;
 • wykorzystanie muzyki współczesnej w dydaktyce (muzyka współczesna a dydaktyka);
 • wykorzystanie muzyki najnowszej w muzykoterapii;
 • synteza muzyki nowej z innymi mediami (m.in. bajki, animacje, gry, filmy, słuchowiska, reklamy etc.);
 • festiwale, koncerty, instalacje, warsztaty, konkursy, serie wydawnicze, działalność instytucji popularyzujących muzykę współczesną wśród dzieci.

Do wzięcia udziału w planowanym przedsięwzięciu artystyczno-naukowym w sposób szczególny zapraszamy studentów i doktorantów z kierunków kompozycja i teoria muzyki, muzykologia oraz wszystkich zainteresowanych zaproponowaną tematyką.

W ramach tegorocznej Neofonii zaplanowano Międzyuczelniany Koncert Kompozytorski, który odbędzie się 12 grudnia 2017 roku w Aula Nova poznańskiej Akademii Muzycznej. W tym roku oprócz prezentacji utworów na składy kameralne istnieje możliwość przedstawienia dzieł na orkiestrę smyczkową (skład: 6-6-4-3-2).

Osoby chcące wziąć czynny udział w konferencji oraz kompozytorów zainteresowanych prezentacją swoich utworów prosimy o nadesłanie partytur wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego pisma) na adres kolo-an@wp.plnieprzekraczalnym terminie – do dnia 15 listopada 2017 roku. Zgłoszenia niekompletne i przesłane po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że organizatorzy nie zapewniają obsady wykonawczej do zgłoszonych utworów kameralnych oraz zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych partytur i abstraktów wystąpień.

Organizatorzy oferują uczestnikom pomoc w rezerwacji noclegów oraz zapewniają skromne wyżywienie. Koszty podróży uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. Uprzejmie informujemy, że:

 • czas wystąpienia podczas konferencji wynosi 20 minut;
 • czas trwania prezentowanego utworu kameralnego – do 6 minut;
 • czas trwania prezentowanego utworu orkiestrowego – do 10 minut.

Szczegółowe informacje dotyczące programów konferencji oraz koncertu w ramach Neofonii przekażemy Państwu najpóźniej do 30 listopada 2017 roku.

Zachęcamy do śledzenia profilu Koła Artystyczno-Naukowego na Facebooku: https://www.facebook.com/kanamp201

Mamy nadzieję, że konferencja oraz zaplanowany koncert będą stanowić niebywałą okazję do przedstawienia wyników własnych badań i zaprezentowania twórczości a zaproponowana przez nas tematyka okaże się dla Państwa interesująca. Liczymy, że kolejna edycja Neofonii pozwoli na zacieśnienie kontaktów między uczelniami oraz okaże się platformą owocnej dyskusji, wymiany myśli i doświadczeń młodych naukowców i kompozytorów z całej Polski.

 

Do zobaczenia w Poznaniu!

 

Zarząd Koła Artystyczno-Naukowego
Ada Krzyczkowska
Karolina Majewska
Dominik Puk

Opiekunowie Koła Artystyczno-Naukowego
dr Ewa Fabiańska-Jelińska
dr Małgorzata Pawłowska