Aktualności

Transmisja konferencji Narodowego Kongresu Nauki

Zapraszamy do śledzenia transmisji z konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki, poświęconej tematowi edukacji akademickiej. Transmisja będzie dostępna na stronie: www.nkn.gov.pl

 

Program konferencji

29 marca 2017
10.00-10.15
Oficjalne otwarcie konferencji – ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

10.15-11.00
Wystąpienie programowe – Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11.00-11.30
Wystąpienie tematyczne – prof. dr hab. Krzysztof Diks, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Edukacja na poziomie wyższym w Polsce – dylematy i wyzwania

12.00-13.15
PANEL I
Ocena i doskonalenie jakości kształcenia w różnych kulturach akademickich

14.15-15.30
PANEL II
Zewnętrzna ocena jakości kształcenia i jej rola w budowaniu kultury jakości w polskim szkolnictwie wyższym

15.30-16.45
PANEL III
Mechanizmy oceny i doskonalenia jakości kształcenia w polskich uczelniach

 

30 marca 2017

9.00-9.30
Wystąpienie otwierające – prof. dr hab. Aleksander Bobko – sekretarz stanu w MNiSW

Problem jakości kształcenia na tle nowych zjawisk w kulturze

9.30-10.00
Wystąpienie tematyczne – prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski

Jakość kształcenia – szanse i wyzwania

10.00-11.15
PANEL IV
Jakość kształcenia z perspektywy studentów i absolwentów

11.45-13.00
PANEL V
Dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego