Szymon Bajon

cid_067fef48-b280-4914-b00b-4259c127e4c8Student II roku studiów magisterskich

Wydział: Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność: Dyrygentura chóralna

Skip to content