Aktualności

Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem JM Rektor w sprawie okresowego szkolenia z zakresu BHP dla pracowników administracyjno-biurowych:

Zarządzenie rektora w sprawie szkolenia okresowego z zakresu BHP dla pracowników administracyjno-biurowych