Komunikaty

Publikacje

Spotkanie informacyjne dla studentów I roku studiów I i II st.

Program spotkania informacyjnego dla studentów I roku studiów I st. oraz studentów I roku studiów II st. (rozpoczynających naukę w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu po raz pierwszy)

Program spotkania

 

Aula Nova, 3 października 2022 r. (poniedziałek)

godz. 10.30 – 10.45
Spotkanie z Władzami Uczelni

prorektor ds. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych, prof. dr hab. Sławomir Kamiński

prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr hab. Szymon Musioł

prorektor ds. projektów badawczych, promocji i ewaluacji uczelni, dr hab. Mikołaj Rykowski

dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej, prof. AMP dr hab. Kinga Ceynowa

dziekan Wydziału Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej, prof. dr hab. Krzysztof Sowiński

 

godz. 10.45 – 11.00
Spotkanie z kierownikiem Działu Nauczania

mgr Maja Czepczyńska

 

godz. 11.00 – 11.15
Spotkanie z dyrektorem Biblioteki

dr Ewa Rzanna-Szczepaniak

 

godz. 11.15 – 11.30
Informacja o programie Erasmus

mgr Barbara Baszuk

 

godz. 11.30 – 11.45
Informacja o pomocy medycznej

Magdalena Lewicka-Fanarakis

 

godz. 11.45 – 12.00
Informacja o Studium Pedagogicznym

prof. dr hab. Anna Kozub, mgr Magdalena Szcześniak

 

godz. 12.00 – 12.15
Informacja o nauczaniu języków obcych

mgr Donata Żukowska

 

godz. 12.15 – 12.30
Informacja o Studium WFiS  

mgr Anna Rychlewska

 

godz. 12.30 – 13.00
Informacje Samorządu Studenckiego                        

Michał Plichta

 

godz. 13.15
Spotkania z dyrektorami instytutów:

sala 158: Instytut Dyrygentury

Sala Marszałkowska: Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki            

sala 165:Instytut Edukacji Artystycznej

Senat: Instytut Wokalistyki

Aula Nova: Instytut Instrumentalistyki

Sala Błękitna: Instytut Jazzu i Muzyki Estradowej                          

Sala  Prezydencka: Instytut Instrumentów Lutniczych                                         

 

godz. 15.00
Szkolenie BHP – Aula Nova