Anons

Publikacje

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Perkusyjnym im. Jerzego Zgodzińskiego

 

W związku z rekonstrukcją strony internetowej naszej Akademii i łączącymi się z tym trudnościami z dotarciem do informacji konkursowych postanowiliśmy przesunąć termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu na dzień 15 października 2021 r. Tym samym termin ogłoszenia wyników I etapu zostaje przesunięty na dzień 25 października 2021r.

Mamy nadzieję, że nowy termin będzie komfortowy dla wszystkich kandydatów.
prof. dr hab. Krzysztof Przybyłowicz

 

Zaproszenie

 

Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu

 

Załączniki:

Repertuar Konkursu

Repertuar Konkursu

Terminarz

 

Formularz zgłoszenia

 

Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny im. Jerzego Zgodzińskiego jest jedynym w Polsce perkusyjnym wydarzeniem konkursowym organizowanym przez uczelnię muzyczną. Zadaniem konkursu jest możliwość przeglądu środowiska perkusyjnego, jego integracja i promocja, poszerzanie doświadczeń estradowych i konkursowych, a szczególnie możliwość konfrontacji artystycznej i wymiany doświadczeń, które są ważnym elementem w procesie kształcenia muzycznego. Po pomyślnej realizacji pierwszego konkursu w roku 2015 i dużym sukcesie kolejnego w roku 2018, podjęliśmy decyzję o organizacji trzeciej już edycji. Do wzięcia udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich perkusistów zainteresowanych szeroko rozumianym wykonawstwem perkusyjnym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych artystów nie zamykamy się w ramach wąskich kategorii instrumentalnych oferując możliwości wyboru z szerokiej gamy repertuarowej i instrumentalnej. W poszczególnych etapach znajdują się propozycje programu na marimbę, wibrafon, werbel, kotły i multipercussion.

Prezentacje konkursowe oceniać będzie interdyscyplinarne jury złożone z wybitnych artystów, któremu przewodniczyć będzie znakomita perkusistka i pedagog, Marta Klimasara. Pozostali członkowie, którzy przyjęli zaproszenie do prac w jury konkursu to szwedzki perkusista Markus Leoson, kompozytorka Anna Ignatowicz-Glińska, dyrygent Jose Maria Florencio Junior, oraz kierownik Katedry Perkusji – Krzysztof Przybyłowicz.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych (nie tylko studentów), a jedynym ograniczeniem będzie wiek – do 30 lat. Dodatkowe wydarzenia związane z Konkursem to warsztaty, koncerty, wystawy instrumentów, itp.

Poza podstawowymi nagrodami za zajęcie pierwszych trzech regulaminowych miejsc przewidujemy, podobnie jak w poprzednich edycjach, nagrody dodatkowe, o których poinformujemy w terminie późniejszym.

 

Kontakt: konkursperkusyjny@amuz.edu.pl
(telefoniczne numery kontaktowe podane są w Regulaminie)