Aktualności

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

09.06.2021 r. od godz. 16.00.- a. ON LINE – MS Teams

 

 

TEMATYKA SEMINARIUM /WYSTĄPIENIA/

mgr Tomasz Kuboń – Egzemplifikacja wykorzystania programu Sibelius w tworzeniu dysertacji doktorskiej

mgr Małgorzata Bleja – Wybrane aplikacje mobilne w codziennej pracy muzyka

mgr Łukasz Kołakowski – Organy elektryczne i elektroniczne: organy Hammonda, analogowe, cyfrowe, wirtualne i hybrydowe

mgr Nikodem Wojciechowski – Grupowe nauczanie gry na fortepianie jako innowacyjny system kształcenia w szkolnictwie polskim

mgr Maria Gromińska – Nowe aplikacje wspomagające proces nauki gry na instrumencie

mgr Jan Czaja – Zastosowanie funkcji edytora MuseScore w pracy muzyka instrumentalisty Prowadzenie i moderacja: dr Mariusz Baranowski

 

Link do seminarium:

https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3a863d2c7d4ff1411691696112f98043aa%40thread.tacv2/1622030010597?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a- 3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%220df980e4-2a18-4b30-bbaa- baba67c5e166%22%7d