Feliks Nowowiejski Poznań 2020 Red. naukowa/Academic ed. W. Gawiejnowicz 20,00 PLN + VAT

więcej »

Tadeusz Waś Poznań 2020 Red. naukowa dr hab. Barbara Mądra-Bednarek 10,00 PLN + VAT

więcej »

Beata Sibrecht utwory skomponowane na potrzeby I etapu XVII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego. Do partytury dołączona jest CD Poznań 2020 25,00 PLN + VAT

więcej »

Poznań 2020 15,00 PLN + VAT

więcej »

Janusz Stalmierski Poznań 2018 partytura, głos skrzypcowy, wyciąg fortepianowy 40,00 PLN + VAT

więcej »

w opracowaniu Piotra Czerwińskiego Poznań 2018, wydanie II 10,00 PLN + VAT  

więcej »

Poznań 2018 15,00 PLN + VAT

więcej »

Beata Sibrecht Poznań 2016 20,00 PLN + VAT

więcej »

Feliks Nowowiejski red. Waldemar Gawiejnowicz Poznań 2016 20,00 PLN + VAT

więcej »

Poznań 2016 15,00 PLN + VAT

więcej »