Publikacje

Publikacje

Zeszyty Naukowe nr V

Książki

red. Teresa Brodniewicz, Janusz Kempiński, Janina Tatarska

Poznań 1994

3,00 PLN + VAT

Materiały z Sesji Naukowej W kręgu rosyjskiej muzyki fortepianowej.