Publikacje

Publikacje

Zapomniana twórczość fletowa kompozytorów polskich I połowy XX wieku. Paweł Klecki, Roman Palester

Książki

Ewa Murawska

Poznań 2010

35,00 PLN + VAT

Materiałem badawczym są następujące utwory: Trio na flet, skrzypce, altówkę op. 32 i Concertino pour flûte et orchestre op. 34 Pawła Kleckiego oraz Serenada na dwa flety i orkiestrę smyczkową i Mała serenada na flet, skrzypce, altówkę Romana Palestra. W rozdziale pierwszym autorka przedstawia ewolucję literatury fletowej w Polsce i Europie, również w kontekście polskiej twórczości fletowej poprzedzającej działalność Pawła Kleckiego i Romana Palestra. Rozdział drugi jest poświęcony życiu i twórczości kompozytorów, których dzieła poddawane są procesowi analitycznemu w dalszej części książki. Zadaniem rozdziału trzeciego jest zbadanie twórczości fletowej Pawła Kleckiego i wykazanie specyfiki jego dokonań kompozytorskich na tle polskiej myśli twórczej I połowy XX wieku. Celem rozdziału czwartego jest wskazanie najbardziej istotnych – związanych z kolorystyką instrumentu – elementów kompozycji Romana Palestra. W zakończeniu ukazana jest perspektywa dalszego rozwoju polskiej twórczości fletowej. Do książki dołączone są dwie płyty: Roman Palester & Paweł Klecki oraz Together in Music. Icelandic & Polish Flute Music.