Wydawnictwa

red. Małgorzata Pawłowska

Poznań 2018

10,00 PLN + VAT

Czwarty zeszyt serii obejmuje kronikę działalności Katedry Edukacji Muzycznej w roku 2017, artykuły wygłoszone podczas IV Międzynarodowej Konferencji z cyklu “Nowoczesne Metody Edukacji Muzycznej”: Edukacja muzyczna uczniów w wieku 13-16 lat oraz artykuł stud. Marii Wojtkowiak, będący jednocześnie kwintesencją jej pracy dyplomowej pt. Zajęcia muzyczno-teatralne dla młodzieży gimnazjalnej Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Poznaniu na przykładzie “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza.