Wydawnictwa

red. Małgorzata Pawłowska

Poznań 2017

10,00 PLN + VAT

Trzeci zeszyt serii obejmuje kronikę działalności Katedry Edukacji Muzycznej w roku 2016, artykuły wygłoszone podczas III Międzynarodowej Konferencji z cyklu “Nowoczesne Metody Edukacji Muzycznej”: Edukacja muzyczna uczniów klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły podstawowej oraz prezentację wyników badań przeprowadzonych przez studentów w ramach zajęć z przedmiotu metodologia pracy dyplomowej.