Publikacje

Publikacje

Z problemów edukacji muzycznej I

Książki

red. Teresa Brodniewicz, Ewa Rzanna-Szczepaniak

Poznań 2015

15,00 PLN + VAT

Publikacja zawiera dwa teksty związane z historią Katedry Edukacji Muzycznej: Edmund Maćkowiak – twórcza osobowość oraz Katedra Problematyki Wychowania Muzycznego w latach 1961-1971 w świetle dokumentów. Druga część książki poświęcona jest nowoczesnym metodom edukacji muzycznej; tytuły artykułów to: Recepcja Schulwerku  Carla Orffa w Polsce, Stosowanie założeń systemu Carla Orffa w wielkopolskich ogólnokształcących szkołach podstawowych, Opis propozycji ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej przedstawionych przez prof. Rutę Girdzijauskiene.