Publikacje

Publikacje

Z problemów edukacji muzycznej 8

Książki

 

red. Natalia Kłysz-Sokalska

Poznań 2022

20,00 PLN + VAT

Niniejsza publikacja jest ósmym tomem serii wydawniczej Z problemów edukacji muzycznej, zapoczątkowanej w 2015 roku przez Katedrę Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Pierwsza część publikacji to artykuły będące pokłosiem VIII Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Nowoczesne metody edukacji muzycznej”: Wyzwania edukacji muzycznej w XXI wieku. Psychopedagogiczne i społeczne konteksty edukacji muzycznej, która odbyła się w marcu 2021 roku. Problematyka tekstów skupiona jest wokół następujących aspektów: biografistyki muzycznej przeznaczonej dla dzieci (dr hab. Małgorzata Okupnik), muzycznych form wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, również w okresie pandemii wywołanej chorobą COVID-19 (dr Natalia Kłysz-Sokalska), refleksji nad nową rolą nauczyciela muzyki w szkole ogólnokształcącej (mgr Agnieszka Chwastek), zastosowania e-learningu w nauczaniu gry na flecie w szkołach muzycznych I i II stopnia (mgr Anna Tabaczyńska), rozwiązań nauczania zdalnego w szkolnictwie artystycznym (mgr Maria Gromińska).

Druga część publikacji to artykuły zredagowane na bazie prac dyplomowych, których autorkami są absolwentki kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Teksty dotyczą: funkcji muzyki wspierających rozwój dzieci w szkołach ogólnokształcących (Marta Grzebieta), wybranych polskich i amerykańskich programów nauki gry na flecie prostym dla uczniów szkół podstawowych (Joanna Buda), zastosowania bum bum rurek w edukacji muzycznej (Julia Wolska).

Publikację zamyka kronika wydarzeń prezentująca najważniejsze przedsięwzięcia związane z działalnością Katedry Edukacji Muzycznej w 2021 roku.