Publikacje

Publikacje

Utwory chóralne artystycznym świadectwem kultu Maryi

Książki

Tomasz Dzięcioł

Poznań 2012

25,00 PLN + VAT

Kult maryjny, wszechobecny w twórczości artystycznej i bardzo popularny w muzyce, stał się dla autora punktem wyjścia do dokonania wyboru poświęconych Matce Bożej dziesięciu zróżnicowanych stylistycznie dzieł chóralnych. Zostały one poddane – na płaszczyźnie fonicznej, strukturalnej, ekspresywnej i semantycznej – analizie zależności, jakie zachodzą pomiędzy warstwą tekstową a ich muzyczną realizacją. Materiał badawczy stanowią następujące kompozycje: Dixit Maria – Hansa Leo Hasslera, Magnificat – Antonia Vivaldiego, Magnificat – Andrzeja Koszewskiego, Ave Maria – Thomasa Luisa de Victorii, Bogorodice Diewo – Siergieja Rachmaninowa, O magnum mysterium – Mortena Lauridsena, Salve Mater misericordiae – Tima Sarsany’ego, Stabat Mater – Giovanniego Battisty Pergolesiego, Ave Regina coelorum – Tadeusza Paciorkiewicza, Królowo nieba – ks. Antoniego Chlondowskiego. Utwory te zarejestrowane są na CD dołączonym do książki.