Publikacje

Publikacje

Twórczość fletowa André Joliveta jako odzwierciedlenie nowatorskich poszukiwań i poglądów estetycznych kompozytora

Książki

Ewa Mizerska

Poznań 2016

20,00 PLN + VAT

Publikacja ma na celu ukazanie nowatorskiej postawy twórczej i poglądów estetycznych kompozytora w kontekście twórczości fletowej. Zamysłem pracy stało się również ukazanie bogatej panoramy utworów fletowych Joliveta, nie tylko przez pryzmat kompozycji uznanych i cenionych na międzynarodowych estradach, ale także poprzez ukazanie utworów mniej znanych a równie barwnych i interesujących. Zrozumienie tej wielowarstwowej twórczości nie byłoby możliwe bez zgłębienia zagadnienia związanego z zainteresowaniami filozoficznymi i estetycznymi, które wywarły piętno na komponowanych utworach.