Publikacje

Publikacje

Teka kompozytorska Feliksa Nowowiejskiego

Książki

Iwona Fokt, Hanna Kostrzewska, Teresa Brodniewicz

Poznań 2016

150,00 PLN + VAT

Prezentowana Teka kompozytorska Feliksa Nowowiejskiego kompletuje, odpowiednio uporządkowane, informacje o utworach muzycznych sygnowanych nazwiskiem kompozytora, tj. jego autorstwa lub przezeń opracowane. Materiał źródłowy tego wykazu przygotowano na podstawie zgromadzonych do tej pory dokumentów (przechowywanych także w postaci mikrofilmów): rękopisów, utworów opublikowanych, listów i wywiadów.

The present Portfolio of Feliks Nowowiejski’s Compositions features appropriately arranged information about works signed by the composer’s name, i.e. composed or arranged by Nowowiejski. The source material of the register has been based on the following documents (stored also as microfilms) that have been collected to date: manuscripts, published works, letters, and interviews.