Wydawnictwa

red. Teresa Brodniewicz, Janusz Kempiński, Janina Tatarska

Poznań 1998

nakład wyczerpany

Wybrane materiały z ogólnopolskiej konferencji muzykologicznej Życie i twórczość Tadeusza Szeligowskiego w świetle badań na tle polskiej kultury XX wieku.