Publikacje

Publikacje

Tadeusz Szeligowski. Wokół twórcy i jego dzieła

Książki

red. Teresa Brodniewicz, Janusz Kempiński, Janina Tatarska

Poznań 1998

10,00 PLN + VAT

Wybrane materiały z ogólnopolskiej konferencji muzykologicznej Życie i twórczość Tadeusza Szeligowskiego w świetle badań na tle polskiej kultury XX wieku.