Wydawnictwa

Krzysztof Stencel

Poznań 2016

20,00 PLN + VAT

Celem publikacji jest rozszerzenie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej wykonawstwa historycznego na waltorni. Za bazę badawczą posłużyły utwory dwóch kompozytorów kapeli farnej Grodziska Wielkopolskiego: Antoniego Fenglera i Zigenheima. Ze względu na brak materiałów źródłowych dotyczących powyższych utworów dokonano szeregu badań mających na celu uzyskanie jak najpełniejszego obrazu ich życia i twórczości.