Publikacje

Publikacje

Surzyński, Gieburowski, Nowowiejski. Wybrane aspekty życia i działalności

Książki

Waldemar Gawiejnowicz

Poznań 2020

50,00 PLN + VAT

„Książka Waldemara Gawiejnowicza jest efektem wieloletniej pracy badawczej Autora, który zebrał, uporządkował i wzbogacił o nowe wątki wiedzę dotyczącą życia, twórczości i działalności trzech polskich kompozytorów: Mieczysława Surzyńskiego, Feliksa Nowowskiejskiego i ks. Wacława Gieburowskiego. Wszyscy oni związani byli z Poznaniem i Wielkopolską, ale ich znaczenie jako twórców osiągnęło wymiar ponadregionalny. […] Autor ukazuje na podstawie zachowanych dokumentów życie, drogę twórczą i dorobek kompozytorów, ich postawy życiowe, poglądy estetyczne oraz szuka świadectw wzajemnych relacji. Cenne są przekazy dotyczące organizacji życia koncertowego na terenie Poznania pod pruskim zaborem. Zapomniane dziś sale koncertowe – Stary Bazar, Sala Teatru Polskiego, Sala Lamberta, Sala Hotelu Berlińskiego – odżywają w przywołanych przez Autora relacjach z koncertów patriotycznych i rocznicowych […]”.
(Fragmenty recenzji prof. dra hab. Sławomira Kamińskiego)