Publikacje

Publikacje

Środowisko rodzinne a ciągłość i jakość edukacji muzycznej

Książki

Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk

Poznań 2011

25,00 PLN + VAT

Autorka rozważa kwestię środowiska rodzinnego jako jednego z istotnych wyznaczników rozwoju muzycznego i powodzenia w studiach muzycznych. W części teoretycznej omawia swoistość szkolnictwa muzycznego i rozwoju artystyczno-zawodowego muzyków, prezentuje specyfikę środowiska rodzinnego z punktu widzenia współczesnej psychologii i psychologii społecznej oraz obszernie relacjonuje literaturę przedmiotu. W części empirycznej referuje wyniki badań psychometrycznych grupy 474 uczniów szkół muzycznych wszystkich stopni, przeprowadzanych przy pomocy specjalnie w tym celu skonstruowanego Kwestionariusza Środowiska Rodzinnego Muzyków. Badania te poddaje wnikliwym analizom statystycznym. Stosuje ponadto badania jakościowe, fenomenologiczne, „narracyjne”, oparte na obserwacji i pogłębionych wywiadach biograficznych