Publikacje

Publikacje

Sonata h-moll Franciszka Liszta – od opracowania do interpretacji

Książki

Jerzy Stryjniak

Poznań 2011

25,00 PLN + VAT

Głównym celem podjętej pracy było przygotowanie nowej redakcji Sonaty h-moll Liszta. Opracowując, analizując i opisując to jedyne w swoim rodzaju dzieło autor podjął próbę przybliżenia i nakreślenia metody kompozytora i filozofii jego podejścia do muzyki.
Książka ma następująca strukturę: w rozdziale I przedstawiona jest geneza i forma utworu, wzbogacona hipotezami odnoszącymi się do jego programowości; rozdział II zawiera analizę porównawczą rękopisu i wybranych wydań utworu, szczegółowo wykazując różnice tekstowe, w tym zagadnienie pedalizacji, a także elementy mające wpływ na brzmienie fortepianu; rozdział III prezentuje sposoby rozwiązywania problemów technicznych z wykorzystaniem metody F. Liszta (przykłady zaczerpnięte są z jego Technische Studien für Klavier, zawiera wskazówki służące interpretacji Sonaty h-moll w proponowanej, autorskiej edycji, podporządkowane architektonice utworu i powiązane z jego ekspresją oraz edytuje materiał nutowy dzieła w autorskim opracowaniu.