Publikacje

Publikacje

Sekwencja „Stabat mater Dolorosa” i jej ilustracja muzyczna. A. Vivaldi „Stabat Mater”, G. B. Pergolesi „Stabat Mater”

Książki

Maja Urbanek-Jaworowicz

Poznań 2005

nakład wyczerpany

Publikacja zawiera rys historyczny sekwencji Stabat Mater dolorosa oraz, traktując ją jako źródło inspiracji, dokonuje przeglądu kompozycji Stabat Mater na przestrzeni wieków. Ponadto podejmuje zagadnienie interpretacji dzieł A. Vivaldiego i G. B. Pergolesiego.