Publikacje

Publikacje

Rozwój kultury muzycznej w Polsce w świetle polityki kulturalnej PZPR 1956-1970

Książki

Ewa Rzanna-Szczepaniak

Poznań 2014

30,00 PLN + VAT

Część pierwsza książki jest opisem podłoża, z którego wyrosły zjawiska znamienne dla kultury – nie tylko muzycznej – lat 1956-1970, w oparciu o bogaty materiał źródłowy. W części drugiej autorka analizuje kulturę muzyczną okresu Gomułkowskiego, począwszy od październikowej „odwilży” (1956) do odsunięcia towarzysza Wiesława od władzy (1970). Zgromadzona literatura przedmiotu obejmuje 375 tytułów.