Publikacje

Publikacje

Poetyka muzyczna cyklu pieśni „Chansons grises” Reynalda Hahna w świetle jego rozważań teoretycznych zawartych w książce „Du Chant”

Książki

Barbara Mądra-Bednarek

Poznań 2013

20,00 PLN + VAT

Publikacja jest pierwszą obszerniejszą pracą w języku polskim poświęconą osobie i dziełu Reynalda Hahna (1874-1947)  – francuskiego kompozytora, pianisty i dyrygenta, jednego z przedstawicieli elity kulturalnej Belle Époque.  Przedmiotem analizy są pieśni z cyklu Chansons grises do poezji Paula Verlaine’a.  Cennym uzupełnieniem publikacji jest spis wszystkich kompozycji R. Hahna.