Publikacje

Publikacje

Ewolucja języka muzycznego w fortepianowej twórczości Aleksandra Skriabina

Książki

Piotr Żukowski

Poznań 2015

nakład wyczerpany

Główny problem badawczy zaprezentowany został w ścisłym powiązaniu z okolicznościami życia, poglądami i synestezją Aleksandra Skriabina. Na przykładzie analiz wybranych dzieł autor ukazuje płynny i ciągły proces przemian dokonujących się w Skriabinowskim warsztacie kompozytorskim i technice pianistycznej.