Publikacje

Publikacje

Skale muzyczne we współczesnej harmonii tonalnej

Książki

Piotr Kałużny

Poznań 1994

nakład wyczerpany

Przedstawione zbiory wykorzystywanych współcześnie skal opatrzone są krótkim opisem, zawierającym charakterystykę potencjału emocjonalnego wynikającego z wewnętrznej budowy każdej z nich oraz określenie ich charakteru zewnętrznego tonicznego lub dominantowego.