Publikacje

Publikacje

Muzyka i totalitaryzm

Książki

red. Jan Astriab, Maciej Jabłoński, Jan Stęszewski, Janina Tatarska

Poznań 1996

nakład wyczerpany

Publikacja prezentuje referaty wygłoszone na konferencji muzykologicznej Kultura Muzyczna wobec systemów totalitarnych; sytuują one zależności między twórczością a systemami totalitarnymi XX stulecia w perspektywach teoretycznej, historycznej, estetycznej i etnomuzykologicznej.