Publikacje

Publikacje

Musica practica – musica theoretica 8: Jarosław Lorenc, „De profundis” w niemieckiej chorałowej tradycji muzycznej

Książki

Poznań 2004

25,00 PLN + VAT

Problematyka niniejszej publikacji związana jest z chorałem protestanckim. Autor uwzględnia w analizie szeroki kontekst historyczny, w tym reguły retoryki muzycznej.