Publikacje

Publikacje

Musica practica – musica theoretica 7: W muzycznym Poznaniu – tradycje i współczesność

Książki

red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska

Poznań 2004

20,00 PLN + VAT

W publikacji zawarto artykuły, rozprawy, eseje, opracowania przyczynkarskie i komunikaty dotyczące twórczości kompozytorskiej, artystycznej i wykonawczej roli nauki i szkolnictwa, historii instrumentarium, a także działalności instytucji muzycznych.