Wydawnictwa

red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska, Janina Tatarska

Poznań 2003

20,00 PLN + VAT

Książka zawiera artykuły, rozprawy, opracowania przyczynkarskie, prezentujące wyniki badań własnych autorów.