Publikacje

Publikacje

Musica practica – musica theoretica 5: Anna Kisiel, Koncepcja retoryczna „Pasji wg Św. Mateusza” J. S. Bacha

Książki

Poznań 2003

25,00 PLN + VAT

Autorka, interpretując dzieło jako barokową orację muzyczną, podejmuje próbę odtworzenia etapów powstawania tej kompozycji z uwzględnieniem zasad retoryki.