Wydawnictwa

Poznań 2003

25,00 PLN + VAT

Autorka, interpretując dzieło jako barokową orację muzyczną, podejmuje próbę odtworzenia etapów powstawania tej kompozycji z uwzględnieniem zasad retoryki.