Publikacje

Publikacje

Musica in ecclesia II

Książki

red. ks. Mariusz Białkowski, Teresa Brodniewicz, Małgorzata Pawłowska

Poznań 2016

35,00 PLN + VAT

Niniejsza publikacja zawiera referaty zaprezentowane podczas sympozjów naukowych, dotyczące różnorodnych zagadnień związanych z muzyką kościelną. Publikację uzupełnia omówienie działalności artystyczno-naukowej Zakładu Muzyki Kościelnej w latach 2008-2016.