Wydawnictwa

Maciej Fortuna

Poznań 2016

25,00 PLN + VAT

Autor przedstawia ewolucję technik transformacji dźwięku trąbki za pomocą urządzeń elektronicznych w kontekście rozwoju muzyki improwizowanej. Omawia zagadnienia terminologiczne związane z urządzeniami do elektronicznego przetwarzania dźwięku. Analizuje zależność pomiędzy wykorzystywaniem owych urządzeń a technikami kompozytorskimi i aranżacyjnymi trębacza w muzyce improwizowanej i jazzowej.Nagrane na CD utwory to kompozycje J. Zawinula, R. Arntzena i M. Fortuny.