Publikacje

Publikacje

Klawiszowa muzyka baskijska XVIII wieku

Książki

Maria Banaszkiewicz-Bryła

Poznań 2013

25,00 PLN + VAT

Działalność kompozytorów baskijskich jest, jak dotąd, w Polsce bardzo mało znana. W swojej pracy autorka stara się wypełnić tę lukę w przekonaniu, że dzieła kompozytorów baskijskich XVIII wieku cechują się dojrzałością, oryginalnością, nie odbiegają od utworów komponowanych w innych ośrodkach europejskich i zasługują na to, aby je propagować i jak najczęściej wykonywać. Zaakcentowany jest także specyficzny dialog kulturowy pomiędzy muzyką hiszpańską i muzyką Basków. Na płycie dołączonej do książki zarejestrowane są utwory kompozytorów baskijskich XVIII wieku pochodzące ze zbioru Padre Donostii.