Publikacje

Publikacje

Flet w Islandii

Książki

Ewa Murawska

Poznań 2010

30,00 PLN + VAT

Autorka wykorzystała swoje doświadczenie zdobyte podczas dłuższego pobytu w Islandii. Powstało, złożone z dwóch części, studium na temat islandzkiej muzyki fletowej ujęte w kontekście historii i kultury tego kraju. W części I czytelnik poznaje dzieje i kulturę Islandii oraz specyfikę tamtejszego życia muzycznego i literatury fletowej. Część II jest zbiorem wywiadów z artystami islandzkimi – kompozytorami, flecistami i dyrygentem.