Publikacje

Publikacje

Emocje, język, muzyka. Stymulowanie wyrażania emocji przez dzieci

Książki

Natalia Kłysz-Sokalska

Poznań 2022

45,00 PLN + VAT

„Praca podejmuje temat ważki i niewątpliwie nadal dość rzadko podnoszony w literaturze przedmiotu. Z tego względu wypełnia lukę w namyśle nad znaczeniem edukacji muzycznej dla harmonijnego funkcjonowania dziecka i aktualizowania jego potencjalności. Interesujące jest bowiem spowinowacenie problematyki rozwoju emocjonalnego i jego kulturowo-społecznego wymiaru z nabywaniem kompetencji werbalnych stymulowanych aktywnością muzyczną uczniów w młodszym wieku szkolnym […].

Analizując całość publikacji, koniecznie należy zaakcentować możliwość implementacji koncepcji zajęć muzycznych opisanych w tekście w praktykę edukacyjną, co dopełnia pole odbioru całego opracowania. Nie będzie ono bowiem jedynie atrakcyjną pozycją dla badaczy, przynosząc doskonałą konstrukcję procedury weryfikacyjnej, czy muzyków skupionych na poszukiwaniu optymalnej strategii edukacji muzycznej, wreszcie pedagogów skoncentrowanych na pracy z literaturą i sztuką wizualną. Ale nade wszystko będzie inspiracją dla praktyki szkolnej – pokazując drogę intensyfikowania procesu nabywania kompetencji emocjonalnych przez uczniów.

Książka – co oczywiste, biorąc pod uwagę powyższe – jest propozycją ważną i potrzebną, z pewnością znajdzie zainteresowanych czytelników zarówno wśród szerokiego kręgu badaczy – pedagogów zajmujących się uczniami w młodszym wieku szkolnym, zwłaszcza szukających optymalnych sposobów wprowadzania pracy na emocjach u swoich wychowanków, ale materiał może też zaciekawić psychologów dziecięcych czy muzyków”.

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń