Publikacje

Publikacje

Brytyjska współczesna muzyka fagotowa i jej wpływ na wszechstronny rozwój instrumentalisty

Książki

Arkadiusz Adamczyk

Poznań 2016

20,00 PLN + VAT

W publikacji autor zajmuje się muzyką kompozytorów brytyjskich wieków XX i XXI piszących na fagot niemiecki. Analizie poddaje sześć wybranych kompozycji, biorąc pod uwagę zastosowany w nich język muzyczny i ich ukształtowania formalne. Ponadto charakteryzuje problemy wykonawcze w nich występujące i podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o to, jak zastosowane przez kompozytorów rozwiązania techniczne i muzyczne mogą wpływać na doskonalenie umiejętności instrumentalisty i kształtowanie jego osobowości muzycznej.