Publikacje

Publikacje

Aspekty retoryki w muzyce skrzypcowej

Książki

Mikołaj Zgółka

Poznań 2016

nakład wyczerpany

Problem wykonawstwa historycznego, który znajduje się za sprawą retoryki muzycznej w centrum dociekań tej książki, okazuje się w mniemaniu autora nie tylko dążeniem do prawdy wykonawczej, znajdowaniem środków interpretacyjnych, próbą dookreślenia warunków współczesnej prezentacji dzieła muzycznego. Autor w pogłębiony sposób bada zagadnienia związane z retoryką muzyczną w muzyce skrzypcowej, analizując utwory o odmiennym obliczu retorycznym.