Publikacje

Publikacje

Analogia i muzyka. Z filozoficznych zagadnień muzyki

Książki

Hanna Kostrzewska

Poznań 2001

12,00 PLN + VAT

Autorka bada różnorodność powiązań muzyki z pozamuzyczną rzeczywistością. Przebiegi muzyczne, odpowiednio uposażone, stają się dźwiękowymi analogatami swych odniesień przedmiotowych.