Wydawnictwa

Poznań 2010

Egzemplarz bezpłatny

Album zawiera bogato ilustrowane materiały poświęcone 90-leciu uczelni oraz teksty poświęcone Maestro Wiesławowi Ochmanowi. Publikację wzbogaca program koncertu inauguracyjnego wraz z biogramami wykonawców. Zamieszczony jest także spis pracowników w roku jubileuszowym.