News

Publications

Prof. Bartosz Bryła laureatem Dorocznej Nagrody Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

Profesor poznańskiej uczelni, kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary, otrzymał nagrodę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kategorii EDUKACJA ARTYSTYCZNA.
(materiały prasowe Polska Times/ fot. Danuta Matloch)

 

Doroczna Nagroda Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu jest przyznawana od 1997 roku zasłużonym postaciom świata kultury za wybitne osiągnięcia w danym roku w reprezentowanej przez nich dziedzinie lub w uznaniu całokształtu ich dorobku zawodowego.

To prestiżowe wyróżnienie pozwala Ministrowi Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu podkreślić najważniejsze nurty i zjawiska pojawiające się w polskiej kulturze poprzez uhonorowanie osób, które je tworzą i reprezentują.

Nagroda jest przyznawana w 17 kategoriach: teatr, film, literatura, sztuki wizualne, architektura, taniec, twórczość ludowa, edukacja artystyczna, kultura cyfrowa, upowszechnianie kultury, muzyka, ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce oraz ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, design, całokształt twórczości oraz mecenas kultury. Specjalna kategorię stanowi Nagroda im. Tomasza Merty „Między literaturą a historią” za książkę historyczną.