Aktualności

Oświadczenie o procentowym udziale praw autorskich w wynagrodzeniu zasadniczym na rok 2016

Uprzejmie prosimy Pedagogów o zapoznanie się z poniższym oświadczeniem o procentowym udziale praw autorskich w wynagrodzeniu zasadniczym na rok 2016, również o jego wypełnienie o złożenie w dziekanatach do dnia 11.12.2015.

Oświadczenie o procentowym udziale praw autorskich w wynagrodzeniu zasadniczym na rok 2016