Aktualności

Ostatnia szansa na zaliczenie szkolenia w zakresie BHP

KOMUNIKAT

DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW I i II STOPNIA

którzy nie odbyli szkolenia w zakresie BHP

 

Uwaga!!!  Ostatnia szansa na zaliczenie szkolenia w zakresie BHP

W dniu 23 stycznia 2015 roku (piątek) o godzinie 10.00 w sali 158, dla studentów I roku studiów I i II stopnia,  odbędzie się szkolenia  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresowane jest do studentów, którzy do tej pory nie zaliczyli takiego szkolenia.

Przypominam, że szkolenie jest obowiązkowe dla studentów rozpoczynających studia. Obowiązek uczestnictwa w szkoleniu wynika z Regulaminu Studiów oraz rozporządzenia MNiSW.

§ 19 pkt 7 Regulaminu Studiów stanowi:

Student rozpoczynający studia w Akademii ma obowiązek zaliczyć szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziane Rozporządzeniem MNiSW z 5 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 128, poz. 897) w pierwszym semestrze studiów pod rygorem nie zaliczenia semestru. Udział w szkoleniu prowadzący potwierdza zaliczeniem.”

 

Poznań, dnia 09.01.2015 r.