Rada Wydziału

Rada Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej

rok akademicki 2018/2019

 1. prof. dr hab. Przemysław Pałka
 2. prof. dr hab. Marek Gandecki
 3. prof. dr hab. Leszek Bajon
 4. prof. dr hab. Leon Zaborowski
 5. prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz
 6. dr hab. Teresa Krasowska, prof. AM
 7. dr hab. Jan Borowski, prof. AM
 8. dr hab. Barbara Dmochowska, ad.
 9. dr hab. Tomasz Dzięcioł, ad.
 10. ks. dr hab. Mariusz Białkowski, ad.
 11. dr Maciej Grosz ad.
 12. dr Paweł Łuczak, ad.
 13. dr Marianna Majchrzak, ad.
 14. mgr Przemysław Czekała, st. wykł.
 15. mgr Beata Sibrecht, st. wykł.
 16. stud. Anna Hyjek
 17. stud. Marta Nowak
 18. stud. Jarosław Wojtecki
 19. stud. Zuzanna Zięta