Rada Wydziału

Rada Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej

rok akademicki 2016/2017

 1. prof. zw. dr hab. Przemysław Pałka
 2. prof. dr hab. Marek Gandecki
 3. prof. zw. dr hab. Leszek Bajon
 4. prof. zw. dr hab. Leon Zaborowski
 5. prof. dr hab. Andrzej Filaber
 6. prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz
 7. dr hab. Teresa Krasowska, prof. AM
 8. dr hab. Jan Borowski, prof. AM
 9. dr hab. Barbara Dmochowska, ad.
 10. dr hab. Tomasz Dzięcioł, ad.
 11. dr Mariusz Białkowski, ad.
 12. dr Maciej Grosz ad.
 13. dr Paweł Łuczak, ad.
 14. dr Marianna Majchrzak, ad.
 15. mgr Przemysław Czekała, st. wykł.
 16. mgr Beata Sibrecht, st. wykł.
 17. stud. Anna Hyjek
 18. stud. Marta Nowak
 19. stud. Jarosław Wojtecki
 20. stud. Zuzanna Zięta