Władze Wydziału

Pani Dziekan Kostrzewska1

 

Dziekan – prof. dr hab. Hanna Kostrzewska

tel. 61 8568921; e-mail: hkostrzewska@amuz.edu.pl

Prodziekan – dr hab. Kinga Ceynowa, ad.

tel. 61 8568921; e-mail: kceynowa@amuz.edu.pl

 

Kierownik Katedry Kompozycji: dr hab. Artur Kroschel, prof. AM

tel. 61 8568956; e-mail: akroschel@amuz.edu.pl

Kierownik Katedry Teorii Muzyki: prof. dr hab. Hanna Kostrzewska

tel. 61 8568921; e-mail: hkostrzewska@amuz.edu.pl

Zastępca Kierownika Katedry Teorii Muzyki: dr Mikołaj Rykowski, ad.

tel. 618568904; e-mail: mrykowski@amuz.edu.pl

Kierownik Katedry Dyrygentury Symfonicznej i Operowej: prof. dr hab. Warcisław Kunc

tel. 61 8568957; e-mail: wkunc@amuz.edu.pl

Kierownik Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej: prof. dr hab. Małgorzata Kupsik

tel. 61 8568935; e-mail: mkupsik@amuz.edu.pl

Kierownik Zakładu Percepcji i Kreacji Zjawisk Brzmieniowych: dr hab. Katarzyna Taborowska-Kaszuba, ad.

e-mail: ktaborowska@amuz.edu.pl

Kierownik Pracowni Psychologii Muzyki: dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk, ad.

tel. 61 8568932; e-mail: msierszenskaleraczyk@amuz.edu.pl

Kierownik Sekcji Fortepianu: prof. dr hab. Anna Kozub

tel. 61 8568932; e-mail: akozub@amuz.edu.pl

Skip to content