Pedagodzy Wydziału

Lista pracowników Wydziału

Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki

 

L.p. Tytuł Imię i Nazwisko Kierunek Etat
1. prof. dr hab. Hanna Kostrzewska kompozycja i teoria muzyki 1/1
2. prof. dr hab. Anna Kozub dyrygentura 1/1
3. prof. dr hab. Zbigniew Kozub kompozycja i teoria muzyki 1/1
4. prof. dr hab. Warcisław Kunc dyrygentura 1/1
5. prof. dr hab. Małgorzata Kupsik kompozycja i teoria muzyki 1/1
6. prof. dr hab. Lidia Rydlewicz-Zielińska kompozycja i teoria muzyki 1/1
7. prof. dr hab. Marcin Sompoliński dyrygentura 1/1
8. prof. dr hab. Janusz Stalmierski kompozycja i teoria muzyki 1/1
9.  dr hab. Kinga Ceynowa kompozycja i teoria muzyki 1/1
10. dr hab. Monika Kędziora kompozycja i teoria muzyki 1/1
11. dr hab. Maria Koszewska-Wajdzik kompozycja i teoria muzyki 1/1
12.  dr hab. Artur Kroschel kompozycja i teoria muzyki 1/1
13. dr hab. Halina Lorkowska kompozycja i teoria muzyki 1/1
14. dr hab. Przemysław Neumann dyrygentura 1/1
15. dr hab. Rafał Zapała kompozycja i teoria muzyki 1/1
16. dr Agnieszka Chenczke-Orłowska kompozycja i teoria muzyki 1/1
17. dr hab. Jakub Chrenowicz dyrygentura 1/1
18. dr Stefan Drajewski kompozycja i teoria muzyki 1/1
19. dr Ewa Fabiańska-Jelińska kompozycja i teoria muzyki 1/1
20. dr Jose Maria Florentio dyrygentura 1/1
21. dr Iwona Fokt kompozycja i teoria muzyki 1/1
22. dr Michał Garstecki kompozycja i teoria muzyki 1/1
23. dr Julia Gołębiowska kompozycja i teoria muzyki 1/1
24. dr Aleksander Gref dyrygentura 1/1
25. dr Aleksandra Kamińska-Rykowska kompozycja i teoria muzyki 1/1
26. dr Barbara Kaszuba kompozycja i teoria muzyki 1/1
27. dr Alina Kubik kompozycja i teoria muzyki 1/1
28. dr Joanna Lange kompozycja i teoria muzyki 1/1
29. dr Marlena Lewandowska-Kamyszek kompozycja i teoria muzyki 1/1
30. dr Małgorzata Pawłowska kompozycja i teoria muzyki 1/1
31. dr Mikołaj Rykowski kompozycja i teoria muzyki 1/1
32. dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk kompozycja i teoria muzyki 1/1
33. dr hab. Katarzyna Taborowska-Kaszuba kompozycja i teoria muzyki 1/1
34. dr Mateusz Wizjan dyrygentura 1/1
35. dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska kompozycja i teoria muzyki 1/1
36. mgr Dawid Andraszewski dyrygentura 1/1
37. mgr Mirosław Gałęski dyrygentura 1/1
38. mgr Agata Góra dyrygentura 1/1
39. mgr Michał Janocha kompozycja i teoria muzyki 1/1
40. mgr Wojciech Kaszuba kompozycja i teoria muzyki 1/1
41. mgr Anna Kokocińska kompozycja i teoria muzyki 1/1
42. mgr Maria Majewska kompozycja i teoria muzyki 1/1
43. mgr Aleksandra Pałka dyrygentura 1/1
44. mgr Emilia Pankowiak kompozycja i teoria muzyki 1/1
45. mgr Bartłomiej Raźnikiewicz kompozycja i teoria muzyki 1/2
46. mgr Jerzy Zieleniak kompozycja i teoria muzyki 1/1