Wprowadzenie

Historia uczelni sięga roku 1920 – wtedy to rozpoczęła działalność Państwowa Akademia i Szkoła Muzyczna, przemianowana w 1922 roku na Państwowe Konserwatorium Muzyczne. Od roku 1947 funkcjonowała jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, zaś od 1981-jako Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Od początku działalności aż do dziś szczycimy się kadrą pedagogiczną, którą tworzyły i tworzą znakomite postaci polskiego środowiska muzycznego. Od września 2020 roku Akademia pracuje pod kierunkiem JM rektor prof. dr hab. Hanny Kostrzewskiej.

Akademia kształci studentów na dwóch wydziałach:

  • Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej,
  • Wydziale Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej.

Jesteśmy jedną z dziewięciu uczelni muzycznych w Polsce, a jedyną w kraju, która prowadzi studia z zakresu lutnictwa.

Od momentu, w którym Uczelnia zyskała własną salę koncertową – Aulę Nova (9.10.2006), w sposób nadzwyczajny rozwinęła się jej działalność artystyczna. Obok swojej podstawowej pracy dydaktycznej zaczęła ona pełnić rolę instytucji kultury i w chwili obecnej jest jednym z najistotniejszych punktów na muzycznej mapie Poznania. Aula Nova daje młodym wykonawcom szerokie możliwości artystycznych prezentacji – poznańscy melomani mogą wybierać różnorodne koncerty z bogatej oferty programowej, w której znajdują się: koncerty symfoniczne, kameralne, chóralne, kompozytorskie, wokalne oraz recitale. Od wielu lat niezmiennie wielkim zainteresowaniem cieszą się cykle koncertowe: Poniedziałki w Akademii, Wtorki wokalne, Środy organowe, Czwartki z muzyką dawną, Smyczki w Akademii, Arcydzieła kameralistyki, Pedagodzy i ich chóry, Studenci – studentom, Kreaspiracje, Muzyka z prądem, Letnie Koncerty Ratuszowe i in. W ostatnim pięcioleciu zorganizowaliśmy około 600 koncertów, w których wzięli udział studenci i pedagodzy, prezentując zróżnicowany repertuar – od muzyki dawnej po literaturę XXI wieku.

Ambicją Akademii jest prowadzenie dydaktyki na najwyższym poziomie, realizowanie atrakcyjnych przedsięwzięć muzycznych, promocja potencjału artystycznego, jakim dysponuje Uczelnia, jak również inspirowanie innych instytucji do kreatywnych działań – harmonijnie i efektywnie współpracujemy m.in. z Filharmonią Poznańską im. T. Szeligowskiego, Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego, Teatrem Wielkim im. S. Moniuszki, Teatrem Muzycznym, Teatrem Polskim, Centrum Kultury „Zamek” oraz Estradą Poznańską. Dzięki podpisanym porozumieniom Akademia brała udział w organizacji wielu znaczących festiwali, np.: Poznańska Wiosna Muzyczna, Festiwal Nostalgia, Międzynarodowy Festiwal Teatralny MALTA, Festiwal Made in Chicago, Festiwal Poznań Baroque. Ważnym elementem aktywności Akademii jest współpraca z zagranicą – w ramach programu Erasmus rozwijamy kontakty z prestiżowymi uczelniami w 83 miastach Europy, a ponadto podpisaliśmy porozumienia z uczelniami z Armenii, Gruzji, Rosji oraz USA.

Rok 2019/2020 jest rokiem setnych urodzin Uczelni. W ramach jubileuszu przygotowany został specjalny cykl koncertów pod hasłem “Nasi mistrzowie i ich sztuka”, pokazujący, czym żyje Akademia na co dzień, jak tworzymy współczesną kulturę muzyczną. Wierzymy, że kolejne lata funkcjonowania naszej Alma Mater będą umacniać jej wizerunek jako uczelni o europejskim poziomie kształcenia, gdzie realizowana jest z pasją i zaangażowaniem szeroko pojęta misja edukacji muzycznej, uczelni, która jest idealnym miejscem do rozwijania muzycznych talentów i kreatywnego samodoskonalenia naszych studentów.

 

W dniu 16 października 2019 odbyła się premiera filmu przygotowanego specjalnie na jubileusz 100-lecia Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu – zapraszamy do obejrzenia!